Dział QRP – MK QTC 10/2003

SP5DDJ@wa.home.pl

Sprawy QRP w SP

Wiele się działo w tym sezonie w dziedzinie QRP. Obserwuje się duże zainteresowanie nie tylko pracą małą nocą na co dzień i w zawodach, ale także powstaje sporo urządzeń własnej konstrukcji – o czym piszą do mnie koledzy z całej Polski. Za wszelką korespondencję bardzo dziękuję i liczę na dalszy napływ E-mail’i oraz listów. Najciekawsze wypowiedzi będą publikowane na łamach MK QTC.

Podczas ostatniego Zjazdu SPDX klubu w Jachrance Zarząd podjął uchwałę o włączeniu kategorii QRP do niezwykle prestiżowych i popularnych zawodów jakim jest SPDX Contest. To bardzo cieszy, że pracę małą mocą popierają najlepsi polscy DX-mani, liderzy klasyfikacji najważniejszych zawodów międzynarodowych, wspaniali operatorzy i życzliwi koledzy. Na zjeździe zaprosiłem wszystkich obecnych do udziału w SP-QRP Contest i mam nadzieję, że chociaż część z nich odnajdzie w tym udziale sens i przyjemność.

QRP w zawodach krajowych

Dzięki zaangażowaniu Redaktora Naczelnego MK QTC i zrozumieniu wielu kolegów, w większości zawodów krajowych pojawiły się klasyfikacje QRP. Ostatnio do grona wspierających pracę małą mocą dołączyli koledzy organizujący tradycyjne Zawody Lubuskie oraz, co ważne, doskonały zespół klubu SP5KVW. W zawodach z okazji 25-lecia klubu w Ostrołęce wzięło udział wiele stacji, a wśród nich 6 stacji QRP. Na wyróżnienie zasługuje wynik Edzia SP2HGG, który swoim wynikiem zająłby wysokie miejsce wśród stacji pracujących dużą mocą.

Jesteśmy już po zawodach SP-QRP Contest. Sądzę, że uda się podać choćby prowizoryczne wyniki do numeru 11/2003. Przypominam, że logi należy nadsyłać w dowolnym formacie tekstowym w terminie 21 dni od zawodów na mój adres E-mail sp5ddj@wa.home.pl lub pocztowy – Włodzimierz Salwa, Puszczyka 10 m 34, 02-785 Warszawa

 

Ankieta do 31 X 2003 – Jaki transceiver QRP dla SP?

We wrześniowym numerze sygnalizowałem chęć stworzenia taniego kit’u transceiver’a QRP, który da się zmontować w jeden week-end i będzie od razu działał. Pomysł ten zrodził się podczas mojego spotkania z Piotrem SP9LVZ, który nie tylko jest znakomitym konstruktorem, ale też bardzo wnikliwym eksperymentatorem. Wystarczy wspomnieć, że jedna z płytek “Antka” została właściwie w wielu miejscach pozbawiona ścieżek drukowanych, a to dlatego, że Piotr z wielką pasją dobierał przemiany, VFO, VXO, piloty, obwody wejściowe i wyjściowe, aż osiągnął znakomite rezultaty, szczególnie w pasmach 40m i 20m. Miałem okazję słuchać tak “dopieszczonych” odbiorników i jestem pełen uznania dla wysiłku i osiągniętych rezultatów. Tak więc ponownie zwracamy się do Czytelników, a także (a może głównie) do prezesów klubów krótkofalowców w SP z prośbą o nadesłanie do końca października krótkich opinii i życzeń odnośnie projektowanego transceivera QRP. Wykorzystamy każdą okazję, aby już w nowym roku złożyć kilka zestawów “non-profit” i dać szansę wyjścia w eter młodzieży, a starszym stażem krótkofalowcom umożliwić pracę na własnoręcznie zmontowanym urządzeniu.

Podsumowanie

Dokładnie rok temu, na prośbę Sylwestra podjąłem się zredagowania kilku artykułów do MK QTC poświeconych pracy mała mocą. Uważam, że “stan posiadania” QRP w SP znacznie się poprawił. Jesteśmy widoczni na pasmach, z dumą łamiąc swój znak przez QRP. Zajmujemy dobre miejsca w zawodach, a co najważniejsze wielu z nas ponownie zainteresowało się radioamatorstwem. Wśród licznych stacji fabrycznych nierzadko słychać stacje “home – made”, których operatorzy (co słychać) z wielka dumą opisując swój sprzęt – podkreślają, że jest własnoręcznie skonstruowany.

Mam nadzieję, że następne lata będą dla QRP w Polsce równie pomyślne i jeszcze wiele koleżanek i kolegów da się zachęcić do wykonania choćby najprostrzego transceiver’a lub nadajnika małej mocy tak, aby mogli o sobie powiedzieć z dumą, że są prawdziwymi radioamatorami w starym, dobrym stylu.

72’ss de SP5DDJ/QRP